• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

JAARPLAN MR 2019-2020

Via onderstaande link kunt u inzage krijgen in het jaarplan 2019-2020 van de MR van onze school: /content/26/Jaarplan Medezeggenschapsraad 2019-2020.docx

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl