• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

PESTPROTOCOL

Wij zijn een 'Kanjer' school. Dit betekent dat wij werken met de Kanjertraining en het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining: KanVAS.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
Al onze leerkrachten zijn gecertificeerde kanjertrainers.
Wij hanteren het Kanjer pestprotocol omdat dit goed past bij wat wij onze kinderen mee willen geven - leren vanuit de Kanjertraining.

Bent u geïnteresseerd in ons pestprotocol, klik dan op onderstaande link:
Pestprotocol Kanjer.pdf

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl