• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

SCHOOLTIJDEN

Op IKC de Sint Radbodus hebben we een continurooster. We gebruiken het 5 gelijke dagen model wat inhoudt dat groep 1/8 elke dag van 8.30 tot 14.15 naar school gaat.

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl