• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

FOTO'S VAN ONZE SCHOOLACTIVITEITEN

Binnen onze school wordt er gebruik gemaakt van Social Schools.

Wat is Social Schools?

Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs.

Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. U kunt het zien als een vervanging van de berichten die u nu vaak op een briefje of via de mail ontvangt.

Hoe werkt het?

De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app (social scools 3.0) of via de web-omgevinghttp://www.bms-onderwijs.nl/content/Overzicht%20tav%20rechten%20betrokkenen.pdf
 

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl