• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

EEN LEVENSBESCHOUWELIJKE SCHOOL

Ieder kind is een belofte...... Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school gewaardeerd en geborgen voelen. Veiligheid en geborgenheid staan hoog in het vaandel. Het vormgeven aan de katholieke identiteit leidt er toe dat kinderen zich gewaardeerd en geborgen voelen. Wij werken intensief en bewust aan het wij-gevoel. Door intensief en bewust het "wij, met elkaar" gevoel te laten beleven, trachten we de kinderen te laten voelen dat iedereen er bij hoort en dat we het fijn vinden dat ze er zijn. Op deze manier zijn wij in staat, om er samen (kinderen, leerkrachten en ouders) iets van te maken. Vanuit onze levensbeschouwing komen waarden tevoorschijn. Deze waarden vinden wij zo belangrijk, zo waardevol, dat wij die door willen geven aan de kinderen. Dit betekent onder andere:

  • dat kinderen ontdekken wat zinvol is in het leven;
  • dat ze mogen ervaren dat er een God is;
  • dat ze hoop hebben op en vertrouwen hebben in een goede toekomst;
  • dat ze eerbied hebben voor de natuur en het milieu;
  • dat ze respect en zorg hebben voor elkaar;
  • dat ze elkaar de ruimte geven om te leven en samen te werken;
  • dat er aandacht is voor vieringen en feestelijkheden;
  • dat we een school zijn die open met ouders/verzorgers communiceert.


Onze school is een rooms katholieke basisschool. Dit betekent dat op onze school godsdienst / levensbeschouwing een van de scharnierpunten van de geloofsopvoeding is. De mentaliteit en de werksfeer op school, de levensbeschouwelijke opstelling van het team, de band met de plaatselijke geloofsgemeenschap, ofwel alles wat zich rondom school afspeelt is in dit verhaal van het grootste belang.

Voor ons godsdienstonderwijs maken wij op school gebruik van de methode "Trefwoord", deze wordt in alle groepen gebruikt. Daarnaast wordt er voor de kerkelijke feestdagen gebruik gemaakt van speciaal aangeschaft materiaal. Districtscatecheten, identiteitsbegeleiders komen op school om de leerkrachten te begeleiden op godsdienstig gebied. De pastoor komt drie keer per jaar op school om samen met de kinderen te praten over ons geloof en wat dat betekent in ons dagelijkse leven. Er zijn door het jaar heen vieringen met de gehele school, zoals: een openingsviering (bij de start van het schooljaar), adventsvieringen, kerstviering, witte donderdagviering en een slotviering.

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl