• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

LEERLINGENRAAD

De Sint Radbodus heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers van groep 4 t/m 8. Van elke groep zitten er één klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad. De klassenvertegenwoordigers van 2019-2020 zijn: Lieke, Norah, Mirthe, Thomas, Menno, Sjoukje en Mirthe

De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school gebeurt te vergroten. De leerlingen leren: meedenken, meepraten, meebeslissen, adviseren, problemen bespreekbaar maken, luisteren naar andermans meningen, discussiëren, een groep vertegenwoordigen, ideeën verzamelen, voorstellen doen, rekening houden met elkaar, keuzes maken, haalbare plannen maken, naar oplossingen en antwoorden zoeken, verantwoordelijkheid dragen en een voorbeeld te zijn voor anderen. De leerlingenraad heeft ook zeker een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad mogen meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school. De leerlingenraad kan ook een actieve rol vervullen op speciale dagen/gebeurtenissen op school.

De leerlingenraad vergadert elke maand of vaker als dat nodig is. Zij bespreekt onderwerpen die door de groep (na overleg) of door de leerkrachten naar voren worden gebracht. Na de vergadering krijgen alle klassenvertegenwoordigers een verslag. Dit kunnen ze gebruiken om hun klas te informeren over wat er besproken en besloten is. De groepsleerkrachten krijgen een kopie van het verslag. Ook wordt de MR geïnformeerd. Indien nodig kan er ook informatie worden opgenomen in de Radjetoe.
 

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl