• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

VOOR-, NA- EN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

De voor-, na- en tussenschoolse opvang voor leerlingen van onze school wordt geregeld door de Stichting Kinderopvang Friesland. De BSO van IKC Sint Radbodus is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.15 uur.
Locatieleidster op onze school is: Teatske Hiemstra-Vrij. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-23126193 of u kunt mailen naar bso@radbodus.nl.

Ouders die tijdens vakanties en/of vrije dagen gebruik willen maken van vakantieopvang kunnen hiervoor contact opnemen met de locatieleidster van onze school:
Teatske Hiemstra-Vrij, telefoon: 06-23126193 of bso@radbodus.nl.
Tijdens vrije dagen kunnen de leerlingen van onze school altijd gebruik maken van de vakantieopvang

Voor algemene vragen en/of inlichtingen kunt u ook contact opnemen met: Stichting Kinderopvang Friesland Postbus 134, 8800 AC Franeker, 0517-380680.

U kunt uw kind aanmelden voor de BSO via onderstaande link:

Aanmelden BSO

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl