• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

SCHOOLCONTACTPERSOON

Goede communicatie is onontbeerlijk op een school. Als er “ruis” ontstaat tussen kinderen- ouders- team is het van groot belang daar adequaat mee om te gaan door zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan. De school heeft voor de begeleiding van de procedure bij klachten, voor alle bij de school betrokkenen, een interne ‘schoolcontactpersoon’ (SCP) aangesteld. De SCP staat kinderen, ouders, medewerkers bij, bij klachten of wanneer de communicatie stroef verloopt.

De SCP is geen mediator, maar ondersteunt bij het zoeken naar en uitvoeren van juiste procedures (niet de inhoud ervan) en bewaakt in algemene zin de openheid van de communicatie.

Op onze school is Yvonne de Groot-van der Geest de schoolcontactpersoon. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 0517-233063.

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl