• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

KLANKBORDGROEP

De directeur en de MR van onze school worden ondersteund door de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft een adviserende rol naar zowel de directeur als de MR toe. In de klankbordgroep zitten afgevaardigden van de oudergeleding van onze school. Zij fungeren als een luisterend oor en geven aan wat er leeft bij de ouders van onze school. De leden van de klankbordgroep wisselen per schooljaar. De klankbordgroep denkt mee over allerlei schoolzaken zoals: veiligheid, schoolregels, financiën, personeel, identiteit, P.R. etc.

De leden van de klankbordgroep zijn:
Anneke Feenstra
Femmie van Krimpen
Baukje Zijlstra
Gerry Kingma

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl