• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

KLACHTENPROCEDURE

Als u opmerkingen of klachten heeft over onze school, kunt u in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en/of de directeur. Mocht u er samen met de leerkracht en/of directeur niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met onze schoolcontactpersoon: mevrouw Yvonne de Groot-van der Geest, telefoon: 233063. Zij kan u verder begeleiden en aangeven welke stappen u kunt zetten in de klachtenprocedure. Mevrouw de Groot kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de Bisschop Möller Stichting: mevrouw Tineke Binnema, te bereiken via 06-12374682 of via de mail: t.binnema@gimd.nl Tevens kunt u (telefonisch) contact opnemen met de vertrouwensinspecteur: 0900-1113111.

Het bestuur van de Bisschop Möller Stichting heeft een klachtenregeling. In deze klachtenregeling staat vermeld welke stappen ouders kunnen ondernemen om problemen, aangaande kind en/ of school naar voren te brengen. Natuurlijk kunt u altijd met uw vragen en/of problemen terecht bij de directeur, teamleden, mr-leden en/of schooladviescommissieleden. De klachtenregeling is hier te vinden.

Het adres van de landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs is: Postbus 82324 2508 EH Den Haag. U kunt ook mailen naar: info@geschillencies-klachten.nl. Tot slot de website www.geschillencies-klachten.nl. Meer informatie aangaande onderwijs nodig? Publieksinformatie Postbus 51 Den Haag tel. 0800 - 8051 (gratis)

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl