• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

Welkom op ons Integraal KindCentrum (IKC) Sint Radbodus

Welkom op ons Integraal KindCentrum (IKC)  Sint Radbodus

Welkom op de website van IKC Sint Radbodus...

Onze visie op onderwijs
Leren is voor ons meer dan alleen kennisoverdracht. We willen kinderen leren goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven; ervan te genieten, niet bang te zijn om vragen te stellen, keuzes te maken. Wij willen ze nieuwsgierig maken, ze stimuleren om zich te verwonderen over dat wat je misschien niet meteen ziet of begrijpt. Hen het vertrouwen geven dat ze in staat zijn hun eigen weg te vinden als kritische, verantwoordelijke en sociale mensen.
We leggen de nadruk op wat de kinderen wél kunnen, zorgen bewust voor succeservaringen en geven duidelijk aan waar de kracht ligt van kinderen. Zo kunnen ze een positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze visie op het leven en opgroeien:
Samen leren, samen vieren, samen delen!

Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan gerust eens bij ons langs; iedere dag is bij ons een open dag!

 

Kinderopvang Sint Radbodus

De voor-, na- en tussenschoolse opvang voor leerlingen van onze school wordt geregeld door de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Daarnaast organiseren zij de opvang van peuters. De SKF heeft een dependance in onze school waardoor opvang binnen de school mogelijk is. Dat geeft veel rust, voor de kinderen én hun ouders.

Voor meer informatie en aanmelden van uw kind(eren) kunt u kijken op de website van Stichting Kinderopvang Friesland.

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl